Om meg

Jeg er en logoped med 22 års erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med ulike behov og vansker innenfor de logopediske områdene:

– Språk- og uttalevansker

– Lese og skrivevansker (dysleksi)

– Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)

– Stemmevansker

– Afasi

Min bakgrunn:

– er allmennlærer med tilleggsutdanning som logoped

– har mastergrad fra NTNU 2009 om dysleksi

– har allsidig praksis fra barne- ungdomstrinn og voksenopplæring, og fra arbeid i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

– har tilbudt ulike kurs til foreldre og personell i barnehage og skole

– har hatt undervisning og veiledning til logopedstudenter

Takster:

Jeg følger HELFOs takster. Dette er samme takster som Norsk logopedlag anbefaler sine medlemmer å følge.

Jeg har mønsteravtale med HELFO, slik at de dekker tjenester der de har godkjent dette.

Les mer om HELFOs takster for logopedbehandling på www.helfo.no.